จำหน่ายแผ่น PID&Accessories

รับติดตั้งท่อลมทุกประเภท

2

บริษัทเอ็กซ์เซ็ป เทคนิคคอล จำกัด เราดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการนำเข้าและจำหน่ายวัสดุแผ่น PID (ท่อลมกึ่งสำเร็จรูป) หรือ PID Duct และอุปกรณ์ประกอบท่อลมต่างๆ รวมทั้งเรายังรับเหมางานติดตั้งท่อลมและท่อดักท์ ในระบบปรับอากาศและระบายอากาศด้วย ทั้งท่อ PID, ท่อสังกะสีแบบหุ้ม/ไม่หุ้มใยแก้ว, ท่อสไปรัล, ท่อเหล็กดำแบบหุ้ม/ไม่หุ้ม เป็นต้น ตามอาคารสำนักงาน โรงแรม ห้างสรรพสินค้า โรงพยาบาล ที่พักอาศัย หรือโรงงานประเภทต่างๆ ตามความต้องการของลูกค้า หากท่านใดสนใจ สามารถติดต่อมาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

อีเมล์ : accept_dear@hotmail.com หรือโทร 02-1010155

9
6

Contact us