พีวีซีแฟร้ง

%e0%b9%81%e0%b8%9f%e0%b8%a3%e0%b9%89%e0%b8%87

พีวีซีแฟร้ง มีขนาดยาว 4 เมตร

วิธีใช้ : ใช้สำหรับใส่หน้าแปลนของท่อลม หัว-ท้าย แต่ละท่อน