สี่เหลี่ยม

%e0%b8%aa%e0%b8%b5%e0%b9%88%e0%b9%80%e0%b8%ab%e0%b8%a5%e0%b8%b5%e0%b9%88%e0%b8%a2%e0%b8%a160%e0%b9%81%e0%b8%a3%e0%b8%81

สี่เหลี่ยม 60x60