เทปลูมิเนียม

%e0%b9%80%e0%b8%97%e0%b8%9b2%e0%b8%99%e0%b8%b4%e0%b9%89%e0%b8%a7%e0%b9%81%e0%b8%a3%e0%b8%81

ขนาด 2"